Dødsbo

living-room-couch-interior-room-584399

Etter at familie og andre har tatt ut de deler av innbo og losøre de ønsker å beholde, foretar vi en fullstending  rydding og bortkjøring av rystende innbo. Alle løsninger innen bortkjøring av innbo er basert på kundens behov og ønsker. Når dødsboet er tomt, starter vi rengjørings arbeid. Vi opplever ofte at slike dødsbo ikke har vært sikkelig rengjort på mange år.

Det stille derfor ekstra krav til grundighet , valg av vaskemidler og korrekte rengjøringsmetoder for at boligen skal fremstå tiltalende for potensielle kjøpere.

Ta kontakt med oss og så ordner vi det til en hyggelig pris !